Muzsika 2000. április, 43. évfolyam, 4. szám, 21. oldal
Albert Mária:
Istvánffy-díj, Hangszemle, Hungaroton, Midem
Beszélgetés Hollós Mátéval
 

- Hollós Máté, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke úgy véli, Istvánffy Benedek olyan európai példakép a mai komponisták számára, aki méltó arra, hogy egy értékes zeneszerzői díj névadója legyen.
- Az egyesületben jó néhány éven át tanakodtunk azon, miképpen méltányolhatnánk a legérdekesebb, legmagasabb színvonalú új alkotásokat. A töprengés nemcsak azért volt hosszas, mert meg kellett találnunk a pénz forrását, hanem mert annak a módját is kerestük, hogy célunkhoz híven az ifjabb generációt jutalmazzuk, s ne a már sikeres és ismert szerzők jussanak újabb lehetőséghez. Eldöntöttük, hogy a negyvenen aluli zeneszerzők számára hozzuk létre a díjat, számukra írunk ki pályázatot. A nevezés határideje 2000. január 5. volt (továbbra is minden évben ezt a dátumot szándékozunk megadni), feltétele pedig az, hogy a beadott mű az előző naptári évben nyilvánosan elhangozzék. Nemcsak az alkotó nevezheti a kompozíciót, hanem az a művész, együttes vagy médium is, amely a megszólaltatására, közreadására vállalkozott. A beérkezett pályaműveket a Magyar Zeneszerzők Egyesületének mindenkori elnökségével azonos zsűri bírálta és bírálja el. A díj alapításkor úgy határoztunk, minden évben a Magyar Kultúra Napján tartjuk az ünnepélyes eredményhirdetést. Idén ez három nappal korábban történt meg, s mint azóta köztudomású: a díjat Bánkövi Gyula nyerte el Ezüstszárnyú lepkék című kamarazenei alkotásával.
- Milyen egyéb kritériumoknak kellett megfelelniük a pályázóknak, s mekkora érdeklődés kíséri a versenyt?
- Úgy látom, a díjnak becsülete lesz: már most, az első évben szép számmal érkeztek pályaművek. A jelentkezésnek nem volt feltétele sem a végzettség, sem az, hogy az alkotó valamilyen szakmai szervezet tagja legyen. Műfaji meghatározottság sem béklyózta a zeneszerzőket, így a kisebb terjedelmű szóló zongoradarabtól a félórás, nagy apparátust igénylő kantátáig egészen eltérő műveket kellett minősítenie a zsűrinek. Ha tehetek egy szubjektív megjegyzést: tartottam attól, hogy a kollégák esetleg előnyt adnak valamely tetszetősebb, nagyformátumú műnek. Aggodalmam alaptalannak bizonyult. Többlépcsős szavazás után alakult ki a végeredmény, és különösen figyelemreméltónak tartom, hogy a bírálók kamarazenei alkotást választottak. A zsűrizés a szokásos módon folyt: előttünk feküdt a partitúra, és azokat a darabokat, amelyek a különböző rostákon túljutottak, kazettáról is meghallgattuk. Pontosabban: újra meghallgattuk, mert funkciónkból és foglalkozásunkból adódóan aktív zenehallgatóként, koncertlátogatóként már ismertük a zeneműveket. Nyílt pályázatot hirdettünk, nem jeligéset, hiszen a bemutatás versenyfeltétel volt. Felelősséggel állíthatom, hogy a zsűri elfogulatlan volt az alkotókkal - szeretjük és támogatjuk a fiatal szerzőket. Azért sem lehettünk elfogultak, mert a zsűri - azaz az elnökség - összetétele sokszínű. Eltérő stiláris vonzódás és ízlésvilág mutatkozik meg a testületben, s ez garantálja a valóban objektív értékelés biztonságát.
- Kérem, mutassa be a díjnyertes alkotást.
- Néhány hangszert és elektronikát használ a szerző. Érdekesnek találtam Bánkövi munkáját abból a szempontból, hogy nem egyszerűen az elektronikával kísérletezik, ahhoz különféle hangszereket társítva: olyan kamaraműről van szó, amelyben az elektronika mint a hangszerek egyike vesz részt. Megítélésem szerint különösen ihletett kompozíció az Ezüstszárnyú lepkék. Úgy tudom, a szerzőnek volt egy unokatestvére, aki fiatalon öngyilkos lett. Kiderült, hogy ez a fiú verseket írt, amelyek rámutatnak arra az életérzésre, amely miatt a halált választotta. Bánkövit ez a katartikus helyzet késztette az egyik költemény megzenésítésére. Azért szeretem alkotását, mert nem csak valamilyen divatos ötlet fizikai megvalósíthatóságának kereteit keresi. Bánkövi minden munkájából kiérzem a küzdelmet, amely azt célozza, hogy elkerülje a konvencionális megoldásokat.
- Milyen szerepet szánnak az Istvánffy-díjnak?
- Reméljük, körülbelül tízéves távlatban a magyar zenei élet egyik fontos értékmérőjévé alakulhat a pályázat. A korhatár elég magas ahhoz, hogy a zsűri mindig bővelkedjék művekben, az egyesület alapszabálya pedig lehetővé teszi, hogy a zsűri változzék, frissüljön. Bízom benne, hogy a következő évek során a művekből olyan füzér áll össze, amely a magyar zenei alkotóművészet egy jelentős vonulatát reprezentálja. A díj inkább erkölcsi, mint anyagi elismerés, hiszen nem kolosszális: bruttó százezer forint. Azt hiszem, a gesztus inspirálja a fiatal szerzőket, és évről évre gazdagabb lesz a kínálat.
- Egy februári hétvégén került sor a műcsarnoki Hangszemlére, ebben is része volt az egyesületnek.
- Az ötlet Tihanyi Lászlótól származik, aki a Filmszemle példáját alapul véve kezdeményezte: tartsunk úgynevezett Hangszemlét az előző évben bemutatott kamaradarabokból, amelyeket az ő Intermoduláció együttese előadhat. Ehhez társult - inkább eszmeileg, mint anyagilag - az MZE. Mi is kértük a zeneszerzőket: nyújtsanak be megfelelő darabokat. Egy háromtagú zsűri - Tihanyi, Kovács Sándor és jómagam - tekintettük át, melyek azok a kompozíciók, amelyek három hangversenybe beszoríthatók.
- Milyen más tervek foglalkoztatják idén az egyesületet?
- Voltaképpen csak egy, ám annál nagyobb horderejű tervről számolhatok be, amely a millenniummal kapcsolatos. Nemzetközi zeneszerzői verseny megvalósításán fáradozunk. A művek apparátusa: két zongora és ütőhangszerek. A pályaműveknek nem kell a bartóki modellt követniük, a darabban lehet több vagy kevesebb ütőhangszeres is. De a díjkiosztó gálaesten természetesen a Bartók-művel együtt hangzik majd el a két jutalmazott kompozíció. Ugyanis két díj lesz: egy első és egy második. Tisztességes értékű elismerést akartunk, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma adott erre a célra támogatást a millenniumi keretéből. Nemzetközi zsűrit szeretnénk összeállítani, ez azonban nem csekély problémát okoz. Mivel meglehetősen későn vált biztossá a díj anyagi háttere, most már nehéz olyan neves szerzőket találni, akik októberben éppen ráérnek zsűrizni. Mégis remélem, hogy ha végszóra is, de összeáll a testület. A magyar tagok nevét fölfedhetem, hiszen ők elvállalták a feladatot: Jeney Zoltán, Soproni József és Rácz Zoltán mellé szeretnénk még két külhoni szerzőt fölkérni. A zenei információs központok nemzetközi hálózatán keresztül már az egész világon hozzáférhető a versenyfelhívás, amelyet előbb internetes formában tettünk közzé, de a megfelelő fórumokon hamarosan megjelentetjük a nyomtatott változatot is. Október elsejét, a zene világnapját jelöltük meg beadási határidőként, valószínű tehát, hogy a művek java része nyáron fog végső formát ölteni és beérkezni. Terveink szerint a verseny eredményét még 2000-ben kihirdetjük; a Budapesti Tavaszi Fesztivál érdeklődését és együttműködését is szeretnénk megnyerni ahhoz, hogy a díjátadó hangverseny a 2001-es BTF egyik jeles eseménye lehessen.
- Másik minőségében, a Hungaroton vezetőjeként tervez-e változásokat 2000-re a kiadó arculatában?
- Profilunk a piaci körülmények miatt nem változhat gyökeresen: továbbra is a fehér foltokat igyekszünk fölfedezni és sorra beszínezni. Hogy jó nyomon járunk, azt legutóbb a francia a Le Monde de la Musique című szaklap igazolta, amelyben a februári kiemelést, az úgynevezett chocot Michael Haydn Szent Teréz-miséje kapta. Nem az első Michael Haydn-kiadványunk ez, éreztük, hogy érdemes a nagy Haydn fivérének munkásságával foglalkozni. A darabot az Erdődy Kamarazenekar játszotta CD-re. Folytatjuk az Echo-sorozatot, amelyben archívumunk legjavából válogatunk. Az előadók és a művek minőséghez képest elképesztően alacsony egységáron kaphatók a CD-k. Már túljutottunk a harmincezer eladott példányon, ez a klasszikus zenében több mint imponáló szám. Az Echo tehát aranylemez lett, Sebestyén János vette át a díjat az interpretátorok nevében, akik közül sokakat már csak ezekről a felvételekről ismerhet meg a mai nemzedék. Nőtt kortárs zenei kiadványaink száma: tavaly tizennyolc felvételünk jelent meg - ez több mint kétszerese annak, amelyre a régi Hungaroton a fénykorában büszke lehetett. Erre az évre ugyanennyi kortárs lemezt tervezünk. Október elsején pedig - zenei világnapi meglepetésként - egy másik sorozattal rukkolunk elő. Csaknem húsz CD-re számíthat a publikum, körülbelül egy évre tervezzük a kiadást. A múlt század végén és e század elején működő szerzők munkásságából válogatunk - azoknak a kompozícióiból, akik nem tartoznak a klasszikusokhoz, mint Liszt, és nem is velünk élő kortársak, hanem méltatlanul feledésbe merült, érdekes és jó komponisták, mint például Poldini Ede. A Magyar Rádió illetve a Hungaroton archív felvételei ezek - persze mindegyiket fel kell javítani, erre azonban megvannak a technikai lehetőségek.
- A közelmúltban gazdasági körökben és a szűken vett szakmában is izgalmat váltott ki néhány nagy médium és nagy lemezkiadó egyesülése. Érinti-e ez valamiképpen a Hungarotont?
- Szerencsére nem. Azért mondom ezt ilyen megkönnyebbült sóhajjal, mert a napokban belegondoltam: mi lett volna, ha korábban egy úgynevezett major veszi meg a Hungarotont. Hiszen akadt nem is egy olyan jelentkező, amelyet azután egy nála is nagyobb cég kebelezett be. Úgy látom, a nagyok régiójában a pénz a legerősebb mozgató rugó, és rutinszerűen megjelentetnek remek lemezeket, de egyiknek sem szívügye a saját archívuma, amelyben pedig kitűnő alkotások sorakoznak korábbról. A Hungaroton hasonlíthatatlanul kicsi ezekhez az óriásokhoz képest, de maximális ügyszeretettel kezeli a saját kincseit, miközben a gazdasági élete is rendben alakul.
- A MIDEM-en milyen változásokat észlelt?
- Meglepett, hogy a vásáron a klasszikus piac erősödése volt tapasztalható. Míg az előző években a MIDEM Classic csak egy csekély része volt a monumentális rendezvénynek, idén a fesztiválpalota mellett emeltek számára egy jókora kőépületet. Így sokkal exkluzívabb és technikailag jobban fölszerelt helyhez jutott a klasszikus muzsika. Tarthattunk élő "termékbemutatókat": megjelentünk a Pleyel duplazongorás felvételünkkel. A helyszínen nem ugyanazon a hangszeren, hanem egy másik instrumentumon a CD előadói játszottak: Egri Mónika és Pertis Attila. Másik észrevételem: nagy számban megjelentek a legkülönbözőbb internetes cégek és kísérletező vállalkozások, amelyek mindenféle hanganyagot fölvisznek a világhálóra. Sokan komolyan félnek attól, hogy a világ teljesen át fog állni a számítógépes zenehallgatásra, ami persze roppant magányossá és elszigeteltté teszi az embert. Nekem az a határozott véleményem - bár lehet, hogy tíz év múlva szégyenkezve olvasom majd mostani szavaimat -, hogy ez nem fog bekövetkezni. Működni fog, az is elképzelhető, hogy átmenetileg nagy teret hódít, de nem szorítja ki a hagyományos zenefogyasztást. Az emberek ezután is fognak lemezeket vásárolni, és nemcsak virtuális áruházakban: mindig is szükségük lesz az élményre, hogy bemenjenek egy üzletbe és kicsit böngésszenek az újdonságok és régiségek között. Az arányok persze változnak. Bennünket is megkeresett egy cég, amely nagyon ambicionálná, hogy kapcsolatot építsen ki a Hungarotonnal. Az a véleményem, hogy amíg az internetre fölvitt anyagok szerzői jogi helyzete nincs tökéletesen kimunkálva, addig minden valamirevaló lemezkiadónak óvakodnia kell attól, hogy átengedje az anyagait, különben bottal ütheti a nyomát a fizetségnek.


Bánkövi Gyula
Moldvay József felvétele